Trendy vo výstavbe nových domov a kancelárii stále viac a viac používajú sklo na prepojenie interiérových a exteriérových priestorov. Týmto vznikajú tepelné zisky s ktorými musíme rátať pri projektovaní každej vnútornej klimatizácie. Na vytvorenie optimálneho vnútorného prostredia môžeme použiť chladiace stropy /vyššia finančná investícia/ ako aj lokálne chladenie klimatizáciou. Pri každej zákazke hľadáme optimálne miesto a druh klimatizácie, ktorá vie dostatočne eliminovať prúdenie vzduchu do pobytovej resp. pracovnej zóny a tak vytvoriť dostatočný komfort v interiéry.

Druhy ponúkaných klimatizácii:

  • Nástená “SPLIT” jednotka
  • Kanálová jednotka /umiestnená v podhľade/
  • Parapetná jednotka /umiestnená pod oknom, prípadne zavesená pod podhľadom/
  • Kazetová jednotka /zavesená v podhľade/

Všetky ponúkané klimatizácie sú inverterové nakoľko predaj neiverterových jednotiek je od roku 2014 v EU zakázaný v dôsledku znižovaniu spotreby elektrickej energie.

Postup realizácie zákazky:

  • pred vypracovaním ponuky je nutná obhliadka a zameranie priestoru resp. zaslanie výkresov objektu
  • vypracovaná ponuka je odoslaná zákazníkovi elektronicky
  • zákazník potvrdí záväznú objednávku
  • po dohode so zákazníkom sa určí termín dodania a realizácie zákazky
  • zákazník pri odovzdávaní zrealizovanej zákazky potvrdí dodací list