Servis klimatizácii je veľmi dôležitý na predchádzanie porúch a v neposlednom rade znižuje únik chladiva a spotrebu energie.

Z hľadiska legislatívy je potrebné vykonávať pravidelný servis a dokladovať ho na príslušných úradoch OÚŽP.

CENA SERVISU:

1x vonkajšia jednotka SPLIT
1x vnútorná jednotka – 59 EUR

Cena zahŕňa:

  • diagnostiku pomocou analyzátora TESTO 550
  • kontrola úniku chladiva pomocou detektora
  • kontrola, pozaťahovanie svoriek elektroinštalácie
  • vyčistenie vonkajšej jednotky (kondezátora)
  • vyčistenie vnútornej jednotky filtra – dezinfekcia výparníka
  • kontrola odtoku kondezátu – nie oprava
  • výstupný protokol so spísanými vykonanými servisnými úkonmi a v prípade nejakého nedostatku   návrh riešenia poruchy

V cene nie sú servisné úkony na odstránenie poruchy (nedostatok chladiva, poškodená súčiastka, neodteká kondezát)